TARIFES ABONATS DAKIROL PÀDEL

Dakirol us ofereix la possibilitat de practicar el pàdel a les seves instal·lacions. Des d’aquest espai, us podeu inscriure en les diferents modalitats que us oferim.

ABONATS / ABONADES

TARIFA 1
Tarifes destinades als/les usuaris/es empadronats/ades a les poblacions on tenim pistes

QUOTA MENSUAL PREU PER PISTA
Individual 19 € 0 €
Familiar* 25 € 0 €
WordPress Responsive Table

WordPress Responsive Table

* La tarifa “FAMILIAR” inclou 2 adults i els/les fills/es majors de 18 anys al seu càrrec que gaudiran de les condicions d’abonat (0€/pista)

TARIFA 2
Tarifes destinades als/les usuaris/es NO empadronats/ades a les poblacions indicades anteriorment.

WordPress Responsive Table

WordPress Responsive Table

* La tarifa “FAMILIAR” inclou 2 adults i els/les fills/es majors de 18 anys al seu càrrec que gaudiran de les condicions d’abonat (0€/pista)

TARIFES NO ABONATS DAKIROL PÀDEL

NO ABONATS / NO ABONADES
Sense quotes mensuals

TARIFA 3
Tarifes destinades las /les usuaris/àries sense pagament de quotes mensuals. Pagament per utilització

WordPress Responsive Table

(*) + 1€ per hora i pista de llum,  en cas que sigui necessari.

(**) IMPORTANT: Per calcular el preu per pista, cal multiplicar per quatre l’import indicat a “per persona”. Cal posar sempre 4 usuaris per anar a jugar (sense necessitat que estiguin donats d’alta com a usuaris)

WordPress Responsive Table

TARIFA 4. NENS I NENES MENORS DE 16 ANYS

WordPress Responsive Table

TARIFES ESCOLA DE PÀDEL PER A NENS I NENES

ESCOLA DE PÀDEL PER A NENS I NENES

TARIFA 5. ESCOLA DE PÀDEL PER A NENS I NENES

WordPress Responsive Table

TARIFES D'ESCOLA DE PÀDEL PER A ADULTS

ESCOLA DE PÀDEL PER A ADULTS

TARIFA 6. ESCOLA DE PÀDEL PER A ADULTS

WordPress Responsive Table

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ D'ABONATS

DADES DE L'ABONAT/ABONADADADES SEPA DE PAGAMENT

.