LogoT

DAKIROL SOS

Des de Dakirol SOS tenim l’objectiu és oferir un servei de qualitat, basat en l’experiència, amb personal format i qualificat segons la normativa vigent i oferir les màximes garanties als nostres clients.

Treballem en diversos eixos i oferim el nostre servei a diversos sectors, als quals adaptem la nostra oferta en funció de les necessitats de cada un.

Administració pública

Oferim una àmplia gamma de serveis especialitzats per a diferents organismes i entitats d’administració local i autonòmica. Donem suport i desenvolupem plans de vigilància i socorrisme a platges o instal·lacions aquàtiques esportives i recreatives.

Subministrem el material necessari per al personal en servei, indumentària i accessoris.

Hotels, Càmpings i Resorts

Som proveïdors de socorristes, monitors esportives i monitors d’animació i lleure.

Centres esportius

Desenvolupem processos i metodologies operatives per a fer més eficient la gestió de centres esportius i recreatius aquàtics, des de l’aprenentatge de les diferents disciplines al millor aprofitament dels espais.