Escola Base de Pàdel

Publicat el · Add Comment

ESCOLA BASE

Temporització

L’Escola Base de Pàdel Juneda es divideix en tres trimestres tipus calendari escolar.

 • 1r trimestre: Del 18 de setembre al 22 de desembre
 • 2n trimestre: Del 8 de gener al 23 de març
 • 3r trimestre. Del 3 d’abril al 22 de juny

Les classes de l’escola de menors  es duran a terme de dilluns a divendres de 17:00 a 19:00 h i els dissabtes de 10:00 a 14:00 h. En el cas que estiguin els grups complets, es valorarà la possibilitat de fer classes també a les 19 h.

Si fora d’aquests horaris i agrupaments que proposem, l’alumne vol realitzar classes, també se li impartiran depenent de la disponibilitat de monitors i pistes i segons la tarifa de l’Escola d’Adults.

Agrupaments i metodologia de treball

 • Els grups seran homogenis en funció del nivell i variables durant el curs.
 • Tots aquells nens i nenes de 4 fins a 18 anys poden formar part de l’escola Base de Pàdel Juneda
 • Els grups de treball seran de 3 o 4 arribant fins a 5 en funció de l’edat dels alumnes.
 • Al llarg del curs es realitzarà una combinació de treball teòric i pràctic a nivell tècnic, tàctic i d’interpretació del joc.
 • Els continguts a treballar els determinarà l’entrenador en qüestió, aplicant el criteri de progressió sobre aquells continguts més fàcils i els més difícils en funció de l’edat i/o nivell de joc.
 • El fet de treballar en grups reduïts ens permet fer una adaptació del treball a les necessitats de cada alumne dins d’una atenció més personalitzada.

Preparació física

 • Es donarà la possibilitat de realitzar preparació física integrada al pàdel. Aquest treball es durà a terme en sessions de 30 o 60 minuts  setmanals en grups de 4 o 5 alumnes.

Activitats i competicions internes

 • Per complementar les classes s’organitzaran clínics intensius durant la setmana santa, Nadal i les Estades d’Estiu
 • El Rànquing Joves Promeses és un sistema de competició l’objectiu del qual és que els alumnes juguin partits amb nens/es diferents acabant amb una competició final i l’entrega de remis corresponent..
 • Altres tornejos, americanes o trobades organitzades per Pàdel Juneda
 • A més a més, les nostres instal·lacions tornaran a ser seu d’alguns dels tornejos externs per a nens i nenes que es realitzen a la província.