MONEDER VIRTUAL

  • És imprescindible per pagar pista. El preu d’abonat/ada es descomptarà del moneder de cada usuari/ària.
  • Es poden fer recàrregues de 5, 10, 15, 20, 25 o 30€ (per a 30€ de recàrrega us abonem un 10% addicional, + 3€ )

TARIFES

 

CLASSES PARTICULARS

Escola de pàdel per a nens i nenes

  • Una hora setmanal – 28€/mes en grups de 4 o 5 alumnes

Adults

  • Grups de 4
  • Grups de 3
  • Parelles
  • Individual