MONEDER VIRTUAL

  • És imprescindible per pagar pista. El preu d’abonat/ada es descomptarà del moneder de cada usuari/ària.
  • Es poden fer recàrregues de 5, 10, 15, 20, 25 o 30€ (per a 30€ de recàrrega us abonem un 10% addicional, + 3€ )

TARIFES

CLASSES PARTICULARS